OVERIGE NL

Voor het bergen van baggerspecie uit herkomstgebieden die niet genoemd zijn in de voorgaande herkomstgebieden, kunnen enkel na toestemming van het ManagementTeam Slufter (MTS) worden geaccepteerd.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam