RIJN-MAASMONDING + ACHTERLANDVERBINDING (RMM + ALV)

Het Rijn-Maasmondinggebied omvat alle watergangen die in open verbinding staan met havens, vaarwegen, kanalen, als de bovenstrooms gelegen wateren die onderhevig zijn aan getijdenwerking.
Onder de achterlandverbindingen worden de hoofdtransportassen van de Rotterdamse havens naar Duitsland en Belgie en de direct hieraan gelegen watergangen gerekend. Economisch belang met de Rotterdamse haven moet aangetoond kunnen worden.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam