Transportmiddelen

Aanlevering van verontreinigde baggerspecie is mogelijk per;

  • Hopper
  • Beunbak
  • As (Vrachtwagen)

Hopper (sleephopperzuiger).

Een sleephopperzuiger is een vrijvarend zee- of binnenvaartschip dat door middel van grote pompen en motoren, zand, klei, slib en zelfs grind van de waterbodem kan zuigen.
Met de baggerspecie opgeslagen in haar eigen beun (laadruimte) kan het gekoppeld worden aan een tweetal drijvende leidingen op de hopperloslocatie in de Mississippihaven. Het betreft een drijvende leiding met een diameter van 650 mm of 750 mm.

Beunbakken en/of beunschepen.

Dit zijn schepen die niet zelfstandig kunnen laden of lossen als het principe zoals bekend bij een hopper.
Door de kleiner afmetingen worden dit soort schepen vaak ingezet in stedelijk als provinciaal gebied.
Het leegzuigen van de beun (ruim) geschiedt dan ook door middel van een losse bakkenzuiger.
In de Mississippihaven te Rotterdam ligt bij een apart aanlandingsponton een bakkenzuiger van een aannemer.
Deze is op afspraak te contracteren voor de overslagwerkzaamheden.

As (vrachtwagen).

Vaak aangeduid als beroepgoederenvervoer kunnen de volgende vrachtwagencombinaties worden ingezet.

  • Motorwagen met aanhanger
  • Trekker met trailer.
  • Vacuumwagen

Alle overige combinaties (zoals inzet van traktoren) zijn enkel in overleg met de depotbeheerder van de Slufter bespreekbaar.

Voor het aanleveren van baggerspecie per as is een maximaal volume vastgesteld van 5000 kuub per herkomstlocatie.

Voor alle vrachtwagencombinaties geldt dat zij moeten beschikken over een vanuit de cabine bedienende hydraulische kiepinstallatie.
Door de hoge mate van verontreiniging en de ARBO omstandigheden is het personen niet toegestaan zich tijdens het losproces in de nabijheid van de combinatie te begeven.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam