Rijksdepot voor verontreinigde baggerspecie

De Slufter is het grootste baggerdepot van Nederland en ligt op de kop van de Maasvlakte bij Rotterdam.

Indienen aanvraag
Beoordeling aanvraag
Tekenen stortovereenkomst
Vrijgave afvalstroomnummer
Overleg Boskalis
Start uitvoering

Het grootste Rijksdepot voor baggerspecie

De Slufter is het enige baggerspecie (Rijks-) depot waar het mogelijk is om specie per vrachtwagen te leveren. Voor levering over water kunt u gebruik maken van de bakkenzuiger Ardea of u kunt per sleephopperzuiger (TSHD) terecht bij ons 24/7 bereikbare hopperlospunt. Het depot is sinds 1987 in gebruik, heeft een oppervlakte van 250 ha., en ligt op de kop van de Maasvlakte bij Rotterdam.

Het Rijksdepot wordt beheerd door Beheer organisatie Slufter (BoS), een combinatie van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. en Rijkswaterstaat. Boskalis Beheer Slufter (BBS) exploiteert Rijksdepot de Slufter voor de periode oktober 2015 tot en met oktober 2024. BBS bestaat uit een combinatie van Boskalis Environmental en Boskalis Nederland.

Aanlevermogelijkheden​

Vrachtwagen Bakkenzuiger Hopperzuiger

Acceptatie PFAS

Op basis van het nieuwe Handelingskader PFAS is door Rijkswaterstaat besloten de Rijksdepots in Nederland open te stellen voor het bergen van baggerspecie die wegens PFAS niet herbruikbaar is.

Daardoor is het per 9 maart 2021 mogelijk dat uw niet-herbruikbare baggerspecie op basis van PFAS geaccepteerd kan worden voor berging in de Slufter.

Acceptatie PFAS verontreinigde baggerspecie mogelijk

Niet-herbruikbare baggerspecie op het gebied van PFAS (>3.7 µg/kg DS PFOS en >0.8 µg/kg DS overige PFAS) komt in aanmerking voor acceptatie door de Slufter. Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen die door de mens zijn gemaakt. PFAS komen van nature niet in het milieu voor. PFAS zijn verwerkt in verschillende producten en industriële processen.

In Nederland krijgen mensen te veel PFAS binnen via water en voedsel. PFAS kunnen schadelijke effecten hebben op de gezondheid van mensen. Om ervoor te zorgen dat mensen minder PFAS binnenkrijgen is het Handelingskader PFAS opgesteld.

Om uw baggerspecie te brengen bij De Slufter dient u eerst een Bergingsverzoek te doen. Hierbij moet u aan een aantal eisen voldoen. Doe de quickscan om te kijken of u aan de criteria voldoet.