BERGEN IN DE SLUFTER

Om uw baggerspecie te brengen bij de Slufter dient u eerst een Bergingsverzoek te doen. Hierbij moet u aan een aantal eisen voldoen. Hieronder ziet u een overzicht van criteria. Voor meer informatie kunt u de desbetreffende pagina’s in het menu openen.

ACCEPTATIE

Baggerspecie welke in aanmerking komt voor berging in de Slufter dient vooraf te worden onderzocht op de chemische en fysische samenstelling. (zie analysepakket)

HERKOMST

Uitsluitend baggerspecie afkomstig van waterbodem en residuen afkomstig na be-/ verwerking van baggerspecie kunnen geaccepteerd worden door Boskalis Beheer Slufter.

ONTDOENER

Alleen de beheerder van een betreffende waterbodem, de zogeheten ‘primaire ontdoener’ van de baggerspecie, kan een bergingsverzoek doen.

WAT MOET U DOEN

Acceptatie criteria

Baggerspecie welke in aanmerking komt voor berging in de...

Herkomst

Uitsluitend baggerspecie afkomstig van waterbodem en residuen afkomstig na...

Ontdoener

Alleen de beheerder van een betreffende waterbodem, de zogeheten...

Transportmiddel

Aanlevering van verontreinigde baggerspecie is mogelijk per; Hopper, Beunbak,...

SPECIE AFKOMSTIG UIT WELK HERKOMSTGEBIED?

RIJN-MAASMONDING

HAVEN INDUSTRIEEL COMPLEX

GEMEENTE ROTTERDAM

RIJKSSPECIE

OVERIG NEDERLAND

BUITEN NEDERLAND

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam