Acceptatiecriteria

Wat wordt geaccepteerd? 

Baggerspecie klasse B en Niet Toepasbaar (NT) komt bij de Slufter in aanmerking voor acceptatie. Indien de partij klasse B betreft, dan dient een motivatie te worden gegeven waarom hergebruik niet mogelijk is.

Het tweede acceptatiecriterium is PFAS: baggerspecie met waarden hoger dan 3.7 µg/kg PFOS en/of 0.8 µg/kg komen in aanmerking voor acceptatie, overige PFAS zijn niet herbruikbaar en komen ook in aanmerking voor acceptatie.

Voor een complete aanmelding dient u een 1) aanvraagformulier; 2) waterbodemonderzoek; 3) machtiging; 4) Sluftertoets compleet aan te leveren bij BBS via slufter@boskalis.com. In het geval van Rijksspecie dient u aanvullend een ontheffing stortkosten aan te leveren. Hieronder volgt meer informatie per onderdeel:

 1. Aanvraagformulier
 • Zonder handtekening met datum is het aanvraagformulier niet geldig
 1. Waterbodemonderzoek
 • De datum van monstername mag niet ouder zijn dan 3 jaar
 • Analysecertificaat per aangemeld monstervak noodzakelijk
 • C2-stoffenpakket én PFAS-anlyse is een vereiste 
 1. Machtiging
 • De aanvrager is pas gemachtigd als deze is (door)gemachtigd van de ontdoener waterbodem. Zonder handtekening is de machtiging niet geldig. Indien Rijkswaterstaat of de gemeente een bergingsverzoek doet, is geen machtiging nodig.
 1. Sluftertoets
 • Benoem de monster omschrijving en datum bovenin
 • Alle waardes zijn in mg/kg DS, behalve PFAS in µg/kg DS.
 • De waardes in de blauwe vakken worden automatisch berekend
 • Het zandpercentage kan nooit negatief zijn
 1. Ontheffing stortkosten (optioneel)
 • Rijkswaterstaat betaalt geen stort-/verwerkingstarief voor baggerspecie afkomstig uit werken/projecten waarbij Rijkswaterstaat zelf of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ontdoener is.
 • Als het Rijk (buiten het Ministerie van I&W) ontdoener is geldt het Rijks-storttarief. Rijks-storttarief is € 3,80 per beun m3 baggerspecie.
 1. Machtiging (optioneel)
 • Indien iemand anders dan de eigenaar van de waterbodem een bergingsverzoek doet, dan dient diegene te zijn gemachtigd door de eigenaar van de waterbodem. 

Zie ook het uitgebreide acceptatieprotocol.

Bij vragen of onduidelijkheden kunt u hier contact met ons opnemen.