Acceptatie

De aanvraagprocedure

Voor een volledige aanvraag levert u de benodigde documenten aan, zoals die zijn vermeld onder “Acceptatiecriteria”. Zodra de aanvraag compleet is zal u uiterlijk drie weken na het indienen van het bergingsverzoek een reactie ontvangen of acceptatie mogelijk is.

Wanneer het bergingsverzoek is geaccepteerd, zal de Acceptant het bergingsverzoek aanmelden in het systeem van het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). Vervolgens ontvang u een offerte van het HbR. Deze dient u ondertekend terug te sturen. Daarnaast ontvangt u een voorschotfactuur die altijd vooraf moet worden voldaan. Na ontvangst van een ondertekend exemplaar van de offerte én de betaling van de voorschotfactuur zal het HbR het afvalstroomnummer vrijgeven aan Boskalis Beheer Slufter (BBS).

Vervolgens zal BBS het afvalstroomnummer vrijgeven aan de ontdoener/aanvrager. Zodra u de activatiemail heeft ontvangen van slufter@boskalis.com, is het afvalstroomnummer actief. Voor het leveren van de aangevraagde partij dient u contact op te nemen met de Depotbeheerder – bekijk hier de voorwaarden.

Indien u asbesthoudende baggerspecie boven de interventiewaarde zou willen aanleveren maakt BBS een offerte voor de acceptatie. In dit geval heeft u een overeenkomst met BBS voor het bergen van de baggerspecie.