Chemische en fysische acceptatiecriteria

Baggerspecie welke in aanmerking komt voor berging in de Slufter dient vooraf te worden onderzocht op de chemische en fysische samenstelling. (zie analysepakket)

Chemische criteria

Ondergrens

In de WM-vergunning van de Slufter zijn twee ondergrenzen opgenomen.
Baggerspecie afkomstig uit de Rijn- MaasMonding (RMM) en/of afkomstig uit zoute wateren komen in aanmerking voor verspreiding in zoute wateren, hiervoor geldt de Zoute Bagger Toets (ZBT) als ondergrens. Overschrijding van de ZBT, klasse II/III en IV komen in aanmerking voor berging.
Voor alle overige baggerspecie is de ondergrens gebaseerd op de 4de Nota Waterhuishouding (NW4).
Hierbij geldt dat alleen baggerspecie klasse 3 en 4 in aanmerking komen voor berging.
Het BesluitBodemKwaliteit (BBK) is niet opgenomen in de vigerende WM-vergunning.
Het onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van de verschillende toetsingen.

Bovengrens.

Baggerspecie met een kwaliteit boven de PPGB grens, klasse IV (zie Sluftertoets) kunnen zonder meer worden geaccepteerd, echter vanwege de hoge verontreiniginggraad en om de ARBO omstandigheden voor het bediende personeel te kunnen garanderen zijn er extra voorwaarden gesteld ten aanzien van de veiligheid.

Fysische criteria.

Zandige baggerspecie.
Levering van zandige partijen per vrachtwagen >500 m3 kunnen om vergunningtechnische redenen niet worden geaccepteerd.

Berekening zandgehalte (Zg) als volgt;
Zg (%) = fractie < 2 mm (mg/kg ds) – fractie 63 µm (mg/kg ds).

Indien de fractie < 2 mm niet gemeten is, bereken dan als volgt;
Zg (%) = 100% – organisch stof – calciet – fractie 63 µm (mg/kg ds).


Analysepakket

Onderzoek naar alle onderstaande parameters is verplicht, alleen voor zoute specie geldt het extra onderzoek op TBT.

Uitkomsten in mg/kg ds.

analyse pakket + zeefkromme toevoegen.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam