Ontdoener

Waterbodembeheerders en ontdoeners

Alleen de beheerder van een betreffende waterbodem, de zogeheten ‘primaire ontdoener’ van de baggerspecie, kan een bergingsverzoek doen.

Machtiging van de ontdoener.

Als de ontdoener het verzoek laat behandelen door een advies-/ ingenieursbureau, aannemers of anders moet deze door de ontdoener hiertoe gemachtigd zijn. Een schriftelijke machtiging moet aan het bergingsverzoek zijn toegevoegd.

Wie kunnen een bergingsverzoek indienen?

In principe accepteert de Boskalis Beheer Slufter verontreinigd baggerspecie van de volgende waterbodembeheerders en ontdoeners;

 • Havenbedrijf Rotterdam NV (Joint venture Slufter)
 • Rijkswaterstaat (Joint venture Slufter)
 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Hoogheemraadschappen
 • Waterschappen
 • En derden;
  • Bedrijven
  • Particulieren
  • Instellingen
  • Stichtingen
  • Verenigingen

De primaire ontdoener blijft eindverantwoordelijk, ondanks dat er sprake kan zijn van een gemachtigde.