Procedure bergingsverzoek

Hoe werkt de procedure voor een bergingsverzoek?

Voordat u bij slibdepot Slufter kunt bergen dient u een aantal stukken aan te leveren. Onder ‘downloads’ op deze website kunt u het aanvraagformulier vinden waarin een checklist is opgenomen waar alle vereiste stukken in zijn opgenomen.

U dient minimaal aandacht te besteden aan het volgende:

  • Het aanvraagformulier bergingsverzoek;
  • Het waterbodemonderzoek met alle benodigde onderzochte parameters;
  • De hoeveelheidsbepaling;
  • Is uw baggerspecie afkomstig uit NGE (niet gesprongen explosieven) verdacht gebied?
  • Welke veiligheidsklasse is er van toepassing?

Procedure

Let op dat het bergen van slib in een Rijksdepot een formele procedure betreft. De tijd tussen aanmelden en vrijgave van het ffvalstroomnummer duurt gemiddeld 5 weken. Voor een gedetailleerd schema zie de figuur hieronder.

Leveringsvoorwaarden

De operationele leveringsvoorwaarden zijn onder revisie en een nieuwe versie wordt spoedig gepubliceerd. U dient te allen tijde middels de CROW400 te werken.