Procedure bergingsverzoek Slufter

Voordat u bij slibdepot Slufter kunt bergen dient u een aantal stukken aan te leveren. Onder ‘downloads’ op deze website kunt u het aanvraagformulier vinden waarin een checklist is opgenomen waar alle vereiste stukken in zijn opgenomen. U dient minimaal aandacht te besteden aan het volgende:

  • Het aanvraagformulier bergingsverzoek;
  • Het waterbodemonderzoek met alle benodigde onderzochte parameters;
  • De hoeveelheidsbepaling;
  • Is uw baggerspecie afkomstig uit NGE (niet gesprongen explosieven) verdacht gebied;
  • Welke veiligheidsklasse is er van toepassing.

Procedure

Let op dat het bergen van slib in een Rijksdepot een formele procedure betreft. De tijd tussen aanmelden en vrijgave van het afvalstroomnummer duurt gemiddeld 5 weken. Voor een gedetailleerd schema zie de figuur hieronder.

Leveringsvoorwaarden

De operationele leveringsvoorwaarden zijn onder revisie en een nieuwe versie wordt spoedig gepubliceerd. U dient te allen tijde middels de CROW400 te werken.

BOSKALIS BEHEER SLUFTER

Boskalis beheer Slufter vof (BBS) voert in opdracht van Beheer organisatie Slufter (BOS) operations, beheer en onderhoud uit van/op de Slufter. BBS is een combinatie van Boskalis Environmental b.v. en Boskalis Nederland b.v. De combinatie zet zich in om het niveau van dienstverlening hoog te houden.

CONTACT

  • Noordzeeboulevard 501
  • 3006 AE Rotterdam